Rafał Mazur

rafal-mazur

 

Wydarzenie na facebooku z większą ilością informacji dotyczących Warsztatów

Rafał Mazur – muzyk-improwizator, filozof. Głównym polem zainteresowania i działania jest dla Rafała swobodna improwizacja. Energicznie działa na europejskiej scenie muzyki improwizowanej, jest zapraszany na koncerty i festiwale, oraz zaprasza zagranicznych muzyków-improwizatorów na wspólne koncerty w Polsce. Absolwent studiów filozoficznych magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na studiach doktoranckich w Instytucie Filozofii UJ zrealizował program badawczy dotyczący daoistycznych strategii działania używanych w praktyce  „swobodnej ekspresji” – metodzie artystycznej kreacji stosowanej w kręgu wenren, i możliwości zastosowania tych strategii w praktyce swobodnej improwizacji. W kręgu jego filozoficznych zainteresowań, oprócz filozofii i estetyki Dalekiego Wschodu znajdują się: estetyka sztuk performatywnych, filozofia sztuki, neuroestetyka i prakseologia. Rafał Mazur gra na akustycznej gitarze basowej zbudowanej przez Jerzego Wysockiego

www.rafalmazur.eu

Rafał Mazur w projekcie Ensemble56 na Musica Privata 2016