Kontakt & Bilety

BILETY w cenie 40 PLN (normalny) i 30 PLN (ulgowy).

Bilety na 4 i 5 listopada dostępne na ewejsciowki.

Bilety na 6 listopada dostępne na stronie Filharmonii Łódzkiej.

 

W kwestii szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem ich uczestnictwa w koncertach, należy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez e-mail na muzykaprywatna@gmail.com oraz na telefon 0048*607*80*51*57.
Budynki Fabryki Sztuki oraz Łódzkiej Filharmonii architektonicznie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Osoby wolontariackie będą służyły pomocą w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z głosowym wsparciem względem rozkładu architektury miejsc.