Nina Fukuoka

nina

 

Nina Fukuoka – urodzona w Osace, Japonii. Mając trzy lata przeprowadziła się z rodzicami do Łodzi. Ukończyła studia magisterskie z teorii muzyki oraz licencjackie z kompozycji na Akademii Muzycznej w Łodzi, początkowo pobierając lekcje u Bronisława Przybylskiego, a później u Zygmunta Krauze.  W czerwcu 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Królewskim Konserwatorium w Brukseli pod opieką Petera Swinnena. Obecnie kontynuuje naukę na podyplomowych studiach Advanced Master in contemporary music, organizowanych przez zespół muzyki współczesnej ICTUS i HoGent w Gandawie. Edukację w zakresie muzyki elektronicznej rozpoczęła w Łodzi u Krzysztofa Knitla, a następnie w Brukseli u Katarzyny Głowickiej,  a dalej podczas kursów mistrzowskich u takich kompozytorów  jak Marek Chołoniewski, Goska Isphording, Juraj Kojs.

Jej utwory wykonywane były między innymi przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, Koninklijke Muziekkapel De Gidsen oraz miały premiery w brukselskiej operze De Munt/La Monnaie oraz Muziekgebouw aan ‚t IJ w Amsterdamie. Brała udział w licznych kursach muzyki współczesnej, m. in. 9th Impuls Academy for Contemporary Music w Graz, Międzynarodowych kursach kompozytorskich w Radziejowicach oraz 48. Internationale Ferienkurse für Neue Musik  w Darmstadt. 
Jej zainteresowania oscylują pomiędzy sztuką współczesną, naukami ścisłymi, językami obcymi oraz literaturą science fiction.