Grupa ETC

Jesteśmy grupą reserchersko–artystyczną, zajmującą się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Grupa powstała w roku 2009, jej skład jest płynny, otwarty na nowe znajomości oraz konkretne działania. Współpracujemy z różnymi instytucjami i w zależności od profilu danej instytucji przygotowujemy zdarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim, bądź artystycznym, starając się łączyć te perspektywy. Jesienią 2014 roku wydaliśmy nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej (współpraca MOCAK) książkę Narracje – Estetyki – Geografie. Fluxus w trzech aktach. Organizowaliśmy koncerty, warsztaty, gry miejskie, cykle wykładów performatywnych, sesje naukowe. Wykonywaliśmy i reinterpretowaliśmy utwory muzyki nowej i eksperymentalnej w ramach licznych festiwali (Warszawska Jesień, Survival, Mikrofestiwal, WarSoVie, Festiwal Muzyki Teatralnej, Intereference). Tworzyliśmy własne instalacje dźwiękowe (m.in. Bunkier Sztuki), happeningi, performansy.

George Ellis MacDiarmid, czyli George Brecht – chemik, który został artystą wizualnym, który został post-Cage’owkim kompozytorem. Twórca minimalistycznych partytur tekstowych, tzw. event scores, które były wykonywane jako kompozycje, umieszczane w galeriach jako prace wizualne, czytane jako poezja. Uczeń Johna Cage’a, przez wiele lat związany z Fluxusem. W swoim wczesnym utworze Candle Piece for Radios (1959) wchodzi w dialog z Imaginary Landscape no. 4 i Radio Piece Cage’a, proponując odmienne podejście do tego czym może być utwór muzyczny na radioodbiorniki.