Ewa Spanowska

img_7979

 

Ewa Spanowska – absolwentka ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi, w klasie śpiewu solowego 
mgr Katarzyny Zając-Caban. Studentka I roku studiów magisterskich na wydziale 
Wokalno-Aktorskim  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w 
klasie śpiewu solowego dr Patrycji Krzeszowskiej-Kubit. Uczestniczyła w 
mistrzowskich kursach pod kierunkiem Andrzeja Saciuka. Bierze czynny udział 
w koncertach organizowanych przez Koło Miłośników Wykonawców Muzyki 
Kameralnej, funkcjonujące w łodzkiej Akademii, nad którym opiekę sprawuje 
dr Dorota Brolik-Bekrycht. Kreuje postać Ewy w drugiej odsłonie musicalu 
operowego Włodzimierza Korcza „Łódź Story” przygotowanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi, w reżyserii Beaty Redo-Dobber.