Witold Oleszak & Roger Turner

Imrowizujący duet Witold Oleszak / Roger Turner zadebiutował w 2010 roku w ramach znanego w świecie, poznańskiego cyklu koncertów: „Nowy Wiek Awangardy” – realizowanych przez legendarnego już Wawrzyńca “Laurence” Mąkinię. Roger grał wtedy na werblu, Witold – na fortepianie preparowanym. Bez wyraźnej sprzeczności ze wstępnymi założeniami (miała to być muzyka dla nieobecnego tancerza BUTOH) udało się stworzyć nieidiomatyczną „czystą” formę, co zaowocowało chęcią dalszej współpracy. W późniejszym okresie muzycy grali w improwizującym trio i kwartecie, ale to właśnie duet, jako wynik spontanicznej przyjaźni przetrwał i jest najlepiej udokumentowany – w roku 2012 ukazała się płyta „Over the Title”, a rok później „Fragments of Parts”, o której w maju 2015 roku „The Wire” pisał: „… ma niemalże kreskówkowy charakter, w której nagłe wybuchy przemocy ustępują delirycznemu zamroczeniu…”
Muzykę duetu najlepiej oddają słowa Macieja Nowotnego, który przed laty pisał: „Dla wielu, w tej muzyce, będącej czasami zbyt konceptualną i abstrakcyjną, może brakować czytelnego kierunku. Ale odpowiedziałbym na to, że jej spontaniczność jest spójna, język dojrzały, i osobiście uważam, że jej słuchanie jest odświeżające i orzeźwiające…”