Trio Layers

Trio Layers wykonuje komponowaną i improwizowaną muzykę współczesną. Zespół tworzą muzycy związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy: flecistka Zofia Ilnicka, skrzypek Jakub Wosik i akordeonista Ryszard Lubieniecki, także komponujący dla tria. Layers powstało w 2014 roku i wychodząc od muzyki improwizowanej, interpretacji dzieł sztuk wizualnych, poszerza swoja pole działania o muzykę komponowaną. Laureaci III nagrody VII edycji konkursu muzycznego programu Dolina Kreatywna organizowanego przez stację TVP Kultura za nagranie wykonania kompozycji Ryszarda Lubienieckiego “Layers” na flet, skrzypce, akordeon i taśmy magnetofonowe, której tytuł stał się zarazem nazwą zespołu. Zespół wykona premierowo utwory Moniki Dalach, Ryszarda Lubienieckiego, Anny Sowy, Mateusza Śmigasiewicza.