Superimpose

Superimpose – Matthias Müller (puzon) i Christian Marien (perkusja) od 2006 roku rozwijają wspólne badania nad dźwiękiem, obejmujące koncerty w Europie, USA i Australii oraz intensywny proces prób, który stanowi podstawę przejrzystości, głębi i łączności w ich grze. Ich celem jest połączenie puzonu i perkusji w jedno, wspólne brzmienie. Ich dokonania zostały udokumentowane na albumach: „Superimpose” (Creative Sources, 2006), „Talk Talk” (Leo Records, 2009), LP „Edinburgh” (Wide Ear Records, 2015) i 3-CD-Box „Z”, gdzie gościli: John Butcher, Sofia Jernberg i Nate Wooley (Inexhaustible Editions, 2021).

Muzycy wezmą także udział w sesji „Musica Privata Meets Berlin”, gdzie dźwięk Superimpose wejdzie w dialog ze sprawdzonymi privatowymi załogantami.