Musica Privata meets Berlin

Musica Privata meets Berlin – poprzedzony warsztatami prowadzonymi przez Paulinę Owczarek koncert, w którym wezmą udział muzycy z Berlina (Matthias Müller – puzon i Christian Marien – perkusja) oraz zaproszeni muzycy z Łodzi innych miast. Koncert będzie improwizacją opartą na wskazówkach i założeniach wypracowanych w trakcie warsztatowej pracy grupy. Współpraca będzie wymianą doświadczeń twórczych między muzykami reprezentującymi różne środowiska twórcze. Celem jest wypracowanie nowej organicznej wartości opierającej się na wspólnocie dźwięku. Łódź jako miasto znajdujące się w komunikacyjnym centrum kraju jest miejscem idealnym do tego, aby nie tylko być centrum logistycznym czy biznesowym, ale również centrum wymiany artystycznej.