Flow Unit

Flow w nazwie zespołu to odpowiedź na pytanie, jakie w czasie prób zadali sobie pianista Adam Kośmieja, skrzypaczka Anna Kwiatkowska i wiolonczelista Mikołaj Pałosz: Dlaczego to robimy? Dlaczego gramy utwory najambitniejsze, stawiające przed wykonawcami najbardziej wymagające zadania? Chodzi właśnie o ten flow. „O stan satysfakcji i euforii wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności”.

Trio złożone ze wspomnianych instrumentalistów jest trzonem zespołu, do którego do zadań na większą obsadę dołączają inni dobrze znani na scenie muzyki nowej wykonawcy. Jako trio zespół rozpoczął działalność we wrześniu 2020 r. koncertem zapowiadającym festiwal Warszawska Jesień. W roku 2022 flow unit pojawił i pojawi się na wielu wydarzeniach z nowymi programami: na festiwalu Kody w Lublinie (maj) z programem zbudowanym wokół Księżycowego Pierrota Arnolda Schönberga, na koncercie zapowiadającym festiwal Warszawska Jesień (lipiec), na wspólnych występach z młodymi instrumentalistami w Warszawie i w Radomiu (październik), w domu Edvarda Griega w Bergen w Norwegii (listopad), w teatrze TR Warszawa i na festiwalu Audio Art w Krakowie z programem łączącym muzykę i pantomimę (listopad), na koncercie w Warszawie poświęconym kompozytorom wiedeńskim (Schönberg, Eisler, Erika Fox), którzy musieli uciec przed nazizmem (grudzień). Szczególnie ambitnym przedsięwzięciem realizowanym przez członków zespołu są adresowane do młodych wykonawców pierwsze Wakacyjne Kursy Nowej Muzyki w Bydgoszczy (przełom lipca i sierpnia). Plany na rok 2023 są przynajmniej równie bogate.

Program:
Bernd Alois Zimmermann – Présence na trio fortepianowe
Clara Iannotta – Il colore dell’ ombra na trio fortepianowe
Katarina Gryvul – Taxidermia na wiolonczelę solo z elektroniką
Philippe Hurel – Trait d’union na skrzypce i wiolonczelę