Eufonia Pseudolarix

 

Długoletnia współpraca dendrologów i muzykologów doprowadziła do odkrycia nieznanego wcześniej gatunku. Naukowcy wskazują, iż gatunek ten powstał prawdopodobnie z połączenia eufonii (gr. Euphonia – piękne brzmienie) i modrzewnika chińskiego (gr. Pseudolarix amabilis – gr.: pseudos = oszukaństwo, pozór + Larix). Nie wiadomo kiedy i dokładnie na jakim obszarze powstała Eufonia Pseudolarix. Badacze nieśmiało wskazują na centrum Mazowsza.

Zapraszamy na „pozornie piękne brzmienie”
Iza Smelczyńska – elektronika DIY, microkorg, gramofon, kasety
Mateusz Śmigasiewicz – komputer