Czas Jest Cały Czas Ensemble

 

 

CzasJestCałyCzas Ensemble to mieszany, bez stałego składu osobowego, zespół-idea złożony z seniorów 60+. Podczas Festiwalu Musica Privata wykona on kilka, specjalnie na tę okazję przygotowanych kompozycji. Oparte będą one na improwizacji i prostych założeń kompozytorskich z wykorzystaniem głosów, przedmiotów i własnoręcznie wykonanych obiektów dźwiękowych. Prowadzącym zespół jest Suavas Lewy, łódzki multiinstrumentalista, kompozytor, muzykoterapeuta, edukator dzieci i młodzieży oraz animator społeczno-kulturalny. Od dwóch lat prowadzi on autorskie, oparte na ideach muzykoterapii społecznościowej oraz własnym doświadczeniu w improwizacji i komponowaniu, zajęcia z seniorami – rezydentami i podopiecznymi rożnych placówek. Założeniem przeprowadzanych zajęć jest chęć wsparcia i ośmielenia biorących udział, do wydobywania indywidualnego (prywatnego) potencjału muzycznego tkwiącego tak naprawdę w każdym z nas. Istotnym czynnikiem jest autorska wypowiedź generowana w procesie wspólnej improwizacji za pomocą prostych instrumentów rytmicznych, melodycznych oraz głosu. Często kanwę improwizacji głosowych stanowią fragmenty artykułów czasopism, nagłówki czy wręcz tabliczki informacyjne, dostępne w zasięgu wzroku w trakcie zajęć. Temat, prezentowanych na festiwalu utworów, będzie krążył wokół pojęcia „czasu” w jego jak najszerszym spektrum rozumienia. Jego fizyczny i filozoficzny aspekt jest od zawsze częstym i istotnym tematem rozmyślań człowieka. Do udziału w koncercie zostali zaproszeni seniorzy, podopieczni Społecznego Domu Kultury „Stare Polesie/Miejsce Spotkań” oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim.