Anna Sowa

Anna Sowa – W latach 2006–2016 studiowała na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w specjalności — rytmika, a następnie w klasie kompozycji Prof. Zygmunta Krauze. W 2014 w ramach projektu Erasmus + a następnie jako stypendystka KAAD studiowała w Folkwang Universität der Künste w Essen w klasie kompozycji i wizualizacji Prof. Dietrich Hahne. W latach 2017/2018 jako stypendystka Chińskiej Republiki Ludowej, kontynuowała naukę na Shanghai Conservatory of Music.

Utwory kompozytorki były wykonywane na koncertach i festiwalach w Polsce, Niemczech, Włoszech, Belgii i Chinach.

Artystka zajmuje się również upowszechnianiem sztuki współczesnej, jest m.in. współorganizatorem Festiwalu Kontrolowanego w Radomiu. Współpracuje z teatrami tańca, tworząc muzykę do spektakli teatralnych, artystami wizualnymi, kreując instalacje przestrzenno-dźwiękowe. Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.